Krever full stans i arbeidene: – Tillatelsen viser store saksbehandlingsfeil og må oppheves

Naturvernforbundet i Agder klager på saksbehandlingsfeil i tillatelsen til masseuttak av 9900 kubikk matjord med sand på ei elveslette ved Kvina. Sanden skal brukes på vindkraftverket på Buheii