VEIEN MELLOM Flekkefjord sentrum og Åna-Sira, er en trafikal utfordring. Med en stadig større sommertrafikk oppstår det svært store trafikale problemer. Ofte blir bilene stå fullstendig fast, og det blir en krevende situasjon, spesielt for de fastboende som skal bruke veien til og fra arbeid, gjerne i Flekkefjord. Sommeren har til fulle bevist at det ikke er noen enkel affære å møte store bobiler fra inn- og utland som gjerne vil oppleve turistveien. I tillegg har det vært en villet politikk å lede folk ut til Åna-Sira for å oppleve naturperlen Brufjell.

EN AV dem som uttaler seg om saken er Kjell Tore Sand som mener dagens vei er tilpasset hest og kjerre. Akkurat det er helt korrekt. Veien var likevel den gamle sørlandske hovedvei, men den var bygget og brukt i en tid der biltrafikken ikke var stor. Det er likevel illusjon å tro at det i nær fremtid blir investert store summer i utbedring av veien, selv om det burde ha vært gjort, spesielt fra nedkjørselen til Berrefjord og ned til Åna-Sira.

SOM FLERE påpeker er den smale strekningen ned til Åna-Sira langt verre enn Skollasvingen som etter planen skal få sin utbedring i overskuelig fremtid. Det er likevel viktig at vi her finner frem til løsninger, som i det minste midlertidig skal avhjelpe en prekær sommersituasjon. – I bakken fra Åna-Sira bør dette kunne løses på en enkel måte. Sett opp trafikklys, slik at en unngår møtende trafikk, rygging og kaos. Det kunne vært en midlertidig løsning fram til veien blir utbedret. Et enkelt, billig og effektivt tiltak, sier Nils Jacobsen, næringssjef i Sokndal.

SMAABY-SJEF Frode Johannessen er enig i at noe må gjøres: – Vi ønsker besøkende til kommunen, og vi ønsker at folk skal legge igjen penger her. Men da må også Statens vegvesen og fylket komme på banen, og lage en strategi her. Dette er ikke en problemstilling som bare kommer i år, dette er også noe som kommer i årene fremover, og da nytter det ikke å gjøre noe om 20 år.

FØR DET skjer en alvorlig ulykke, enten direkte som følge av trafikksituasjonen, eller at utrykningskjøretøy blir stående fast i korken, bør man finne frem til løsninger som avhjelper situasjonen umiddelbart. Det bør være en løsning som er i bruk fra mai til september, når sommertrafikken er på det mest intense.