Gå til sidens hovedinnhold

KrF er opptatt av verdiene og våre lokale saker

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Store deler av E39 er ikke dimensjonert for den trafikken som er i dag. KrF er tydelige på at vi vil fullføre utbyggingen av E39 Kristiansand til Stavanger. Det har stor betydning for trafikksikkerheten, og i tillegg er god infrastruktur viktig for næringsutviklingen i regionen.

KrF har bidratt til å etablere Nye Veier og vi ønsker å øke deres portefølje i tiden fremover for å sikre en kostnadseffektiv veiutbygging.

Vi ønsker at småbarnsfamiliene skal få forme sin egen hverdag. Småbarnsfasen kan være en hektisk tid, og derfor er det avgjørende med fleksible løsninger for hver enkelt familie. KrF vil styrke familiene og ikke styre dem. «Arbeidslinja» må ikke gå foran tilliten til å la familiene velge selv hva som er best for dem. Nyere forskning viser blant annet viktigheten av nærhet mor-barn den første tiden i barnets liv. Derfor er KrF garantisten for at kontantstøtten skal bestå frem til barnet er to år. Det gir familien mulighet for å vente minst ett par år med barnehagen. Angående foreldrepermisjonen må vi ha muligheten for en mye mer fleksibel fordelingen mellom mor og far og KrF ønsker samtidig å øke barnetrygden enda mer.

Vi ønsker også å styrke eldreomsorgen og gjennom min plass i helseutvalget fortsette å jobbe for gode seniorboligkonsept og nok heldøgns omsorgsplasser. Ingen skal bekymre seg for å bli eldre. Vi blir mange flere eldre de neste årene, og de mange gode omsorgshender må styrkes. Derfor vil KrF jobbe for pårørendestøtte samt sikre avlastning på resept for pårørende med eldre som har et omsorgsbehov.

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Det vil KrF gjøre noe med! Da KrF gikk inn i regjering fikk vi gjennomslag for å starte prøveprosjekt med et fritidskort for barn mellom 6-18 år som skal dekke utgifter til organiserte fritidsaktiviteter.

I dag er det om lag 92.000 barn i 24 kommuner som benytter seg av fritidskortet. KrF går til valg på at alle barn i hele Norge skal få et fritidskort. Når alle får blir ingen stigmatisert som fattig.

Målet er at hver bruker skal få inntil kr. 2500 som kan brukes til organiserte fritidsaktiviteter. KrF mener dette er et viktig forebyggende tiltak for å fremme inkludering og mestring blant barn og unge. Flere kommuner i Agder er nå med i ordningen, blant annet Kristiansand, Lyngdal og Kvinesdal.

Partiene på venstresiden har signalisert at de ønsker å fjerne ordningen med fritidskort. Din stemme til KrF er viktig for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.