Kristelig Folkeparti går i septembermålingen frem med 3,1 prosentpoeng og ender på 14,1 i forhold til august. Det er også 1,5 prosentpoeng bedre enn valgresultatet i 2017. Oppslutningen på Agder understreker Kristelig Folkeparti posisjon på Sørlandet og kommer til tross for at partileder Kjell Ingolf Ropstad har vært i hardt vær de seneste dagene, på grunn av folkeregistrert bosted og bruken av stortingsleiligheter.

Fortsetter

I tillegg var Kjell Ingolf Ropstad også blant de beste til å svare for seg i den direktestreamede paneldebatten i Flekkefjord kultursenter Spira i forrige uke, i regi av Agder og NRK Sørlandet.

Kristelig Folkeparti er på målingen større enn Fremskrittspartiet som ender på en oppslutning på 13 prosent i september. Det sikrer likevel stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland en ny periode på Stortinget. Saudland sitter, ifølge målingen, trygt og tar valgkretsens fjerdemandat.

I de tidligere meningsmålingene som Agder har presentert, har Høyre i landsdelen fått møte velgernes vrede. I april hadde partiet en oppslutning på over 30 prosent. Siden har det bare gått en vei – og ved målingen i september, ender partiet med en oppslutning på 19,7 prosent, en tilbakegang på 3,2 prosent i forhold til august. I forhold til valget for fire år siden, er dette en tilbakegang på 8,2 prosent. Høyres andremandat var allerede i juni og august tapt, noe som gjør Ingunn Foss fra Lyngdal til en ensom ulv fra Høyre i Vest-Agder på tinget. Partiet måtte ha hatt en oppslutning på minst 25 prosent, for å sikre seg to mandater på Stortinget fra Vest-Agder valgkrets.

Garantist

– Jeg synes det er bra at vi holder et godt tak om Vest-Agder. Folk har skjønt at vi vil bevare oljenæringen og være garantisten for firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger, kommenterer stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) som konstaterer at Fremskrittspartiet har en vekst på 0,8 prosentpoeng og ender på 13 prosent i september. På den første målingen Agder presenterte i april, fikk Frp 10,4 prosent og Saudland var på den målingen ute av Stortinget.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen kan notere seg for en oppslutning på 19,1 prosent og puster dermed Høyre i nakken om å bli Vest-Agder valgkrets' største parti. 19,1 prosent er en fremgang på 1,2 prosent fra august. Ved valget for fire år siden fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 21 prosent.

Sp er inne

Høyre gir fra seg sitt andremandat til Senterpartiet. Listetopp Gro-Anita Mykjåland har også tapt terreng siden august, men er likevel dobbelt så store på meningsmålingen i september, målt mot valgresultatet i 2017. Senterpartiet taper 4,7 prosent i forhold til augustmålingen, men beholder altså en representant fra Vest-Agder.

MDG, Venstre og SV holder seg stabile i oppslutning, målt mot august. MDG har i september en oppslutning på 3,4 prosent, Venstre 4,7 prosent, mens SV har en oppslutning på 6,4 prosent.

Noe som er interessant på meningsmålingen i Vest-Agder er grupperingen Andre. Det er i det alt vesentlige Demokratene som har en stor oppslutning i Kristiansand, men som bare i liten grad har oppslutning lenger vest. Andre får på meningsmålingen en oppslutning på 4,2 prosent.

Dette er meningsmåling, den siste i rekken før valget førstkommende mandag. Og først når stemmene er talt opp mandag kveld og natt til tirsdag, vet vi den eksakte oppslutning.