Forslag til «kriselov» på høring

Av

Også i fredstid kan det oppstå ekstraordinære situasjoner hvor det er behov for å handle raskt.