Gå til sidens hovedinnhold

Kroslid feilinformerer eller feilinformeres?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sigmund Kroslid, styremedlem i KrF i Flekkefjord, angriper i Avisen Agder 7. september undertegnedes innlegg om energipolitikk og strømpriser med å kalle det: «feilaktig informasjon» og viser blant annet til sin egen strømregning inkludert nettleie.

Jeg går inn på Nordpool sine sider når jeg sjekker strømprisen. Der står det at strømprisen i juli i 2020 var 1,88 øre pluss mva i sørvest Norge. I juli i 2021 var prisen i samme området 74,53 øre. Jeg var nok heller litt forsiktig da jeg sa at strømprisen var 30 ganger høyere, den var nærmere 40 ganger høyere.

Etter mange år som styreleder i Agder Energi vet Kroslid godt hva strømpris er. Når han trekker inn nettleie, vet han også at dette er noe helt annet, et fast beløp for kwh og upåvirket av prisen på strøm og skal en anklage noen for feilinformasjon, så må i alle fall holde seg til det som var mitt utgangspunkt, nemlig strømprisen.

Hva som har gjort strømprisen mye høyere i år kan nok ha flere årsaker, men kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight peker på følgende:

«En viktig årsak til den høye strømprisen i Sør-Norge er at prisen på CO2-kvoter i Europa har økt til rekordhøye nivåer på over 500 kroner per tonn. Det bidrar til å gjøre fossil strøm dyrere, og gir høyere strømpriser i Europa. Det smitter over til norske priser via Norges 17 utenlandsforbindelser, som særlig er koblet til den sørlige delen av Norge.»

Inga Nordberg i NVE sier følgende:

- En viktig årsak er de økte kraftprisene i Europa. Norge og Norden et tett knyttet til det europeiske kraftmarkedet og kraftprisene der påvirker derfor de norske kraftprisene, sier direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Så dersom Sigmund Kroslid skal anklage noen for feilinformasjon får han ta Nordpool som publiserer oppdaterte strømpriser, Inga Nordberg i NVE og kraftanalytiker Lilleholt med flere.