Tar til orde for mer kultur-reiseliv

Av

I en ny rapport kommer det frem at regjeringen bør formulere en politisk ambisjon for utviklingen av kulturturisme mot 2030, med tallfestet forventning til verdiskaping og tydelig vilje til å satse.