Utfordrer sambygdinger til å bidra til fellesskapet

– Skal vi fortsette å være ei kulturbygd med kjekke aktiviteter, er vi avhengig av frivillige som bidrar, sier Bodil Heskestad i Heskestad og Ualand bygdeutvikling. Hun utfordrer derfor nå sambygdinger til å bidra til fellesskapet.