Krigsminner skal med i kulturplan

Krigshistoriske kulturminner er noe av det som nå foreslås inn i arbeidet med kommunedelplan for kulturminner i Flekkefjord.