Sirdalkulturen skal tas vare på

Det er en omfattende kulturminneplan kulturkontoret i Sirdal kommune har levert for 2020-2023. Kulturkontoret foreslår blant annet å gjeninnføre tilskuddsordningen til eiere av kulturminner.