Norway Rock er ikke på listen over søkere om festivalstøtte

Innvilgelsesprosenten for festivalstøtte fra Kulturrådet er høyest i Vest-Agder, der samtlige åtte søknader ble innvilget, men Norway Rock er ikke på søkerlisten.