Vi kan flytte fjell, sprenge ut holmer og skjær og vi kan ødelegge natur. Men bruker vi vår evne til å skjerpe vårt nærvær, til å forstå betydningen av stedenes identitet, til å forstå vår egen sammenheng med stedene og hvem vi er?

Kan kunst bidra til å åpne og aktivere steder- og ivareta dem? Genius Loci betyr «stedets ånd», og er navnet på et flerårig kunstprosjekt i Søgne. Det var kommunens tusenårsprosjekt. Kunst i landskapet, på kulturhuset Prestegården og i Ny-Hellesund vakte stor oppmerksomhet og interesse.

Ingrid Juell Moe er selv kunstner, bosatt i Ny-Hellesund. Hun var idèskaperen og vil vise bilder og fortelle fra prosjektet på KunstPrat i Galleri Gulbrandsen kommende tirsdag. Hun har også ledet et landskapskunstprosjekt på Bru i Rennesøy, som del av «kulturbyåret Stavanger 2008» og skal også vise bilder fra dette. Her var klimaendringer et ledende tema i tillegg til stedsforståelse. Tusenvis av mennesker har vandret, - og vandrer fremdeles, på kulturstien på Bru.

I Flekkefjord er vi godt kjent både med Christian Sundes landskapskunst, og gatekunsten i byen. Sunde har også laget kunstverket som ønsker folk velkommen til Søgne. Dette er en anerkjent kunstretning i stadig vekst og forandring siden den oppsto i USA på sekstitallet.

Bildet er av «Innadvendt stranding» laget av Claus Ørntoft. Den ligger på Kapelløya i Ny-Hellesund, en stor steinskulptur som blant annet forteller historien om «Daumannsbukta» Den har fått sitt navn fordi lik fra forlis i tidligere tider drev inn her hvor de også ble begravet.