Byr på turnering i kurong

Heroes of Haua fornekter seg ikke, men arrangerer litt annerledes sportslig tevling lørdag i elevkantina på Sokndal skole.