DET ER nesten så man ikke tror sine egne øyne: Drivstoffprisene har tatt fullstendig av sted, og prisen på både diesel og bensin har passert 25 kroner. Noen mener vi kommer til å se 30-tallet. Bakgrunnen er de ekstremt høye oljeprisene som otgså har skutt fart etter at Russland invaderte Ukraina. Det betyr at også drivstoffet i pris når nye og hittil ukjent høyder. Det går ut over folk flest, iallfall alle dem som ikke har de samme kollektivtilbudene som finnes i større byer.

SAMTIDIG VET vi at 60 prosent av pumpeprisen går til statlige avgifter. Det innebærer at staten også i denne sammenheng tjener ekstremt mye mer enn de har lagt opp til. I klartekst betyr det milliarder av ekstra kroner til det offentlige. Det er penger som ikke er disponert til noe, og kommer i tillegg til alle andre avgifter, for eksempel elavgiften som når nye inntektshøyder for staten. For vanlige folk betyr det bare ekstrautgifter på ekstrautgifter.

EN BILIST som kjører 12.000 km per år, med gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,65 liter per mil, får nå en årlig ekstraregning på over 6000 kroner med dagens drivstoffpriser på 25 kroner literen sammenlignet med hvordan situasjonen var for kort tid siden, da prisen lå på 17 kroner literen. Det er en økning på 47 prosent. Vi er ekstra bekymret for at økte drivstoffutgifter kommer på toppen av økte strømpriser og en generell prisvekst ellers i samfunnet.

DETTE VIL også i det lengre løp få store konsekvenser for næringslivet. Økte transportkostnader kan være forskjellen på være eller ikke-være for enkelte bedrifter. Og da snakker vi om konsekvenser som går ut over folk flest. Dette kan vi ikke lenger finne oss i – og det er på tide at myndighetene, at regjeringen når tar grep med for eksempel å kutte på drivstoffavgiftene, slik at vi kommer ned på drivstoffpriser på omkring 17 kroner.

DET ER ikke regjeringens feil at oljeprisen stiger. Regjeringen har heller ikke ansvar for drivstoffprisene her hjemme. Men regjeringen kan gjøre noe for å avhjelpe den dramatiske situasjonen som bilister føler i dag. Og de aller fleste sjåfører er faktisk «vanlige mennesker».