Geoparker er områder som har en geologisk arv av unik internasjonal betydning. I mars 2010 godkjente UNESCO Norges andre geopark, Magma UNESCO Global Geopark, i Rogaland og Agder. Den ligger i kommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund, Sokndal og Flekkefjord. Området er preget av et karakteristisk landskap med nakne og avrundede knauser som består av den sjeldne bergarten anortositt.

Norges UNESCO-geoparker ligger under Norges geologiske undersøkelse (NGU). Norge har tre geoparker. I tillegg til Magma geopark ligger Trollfjell i Nordland og Trøndelag, samt Gea Norvegica i Vestfold og Telemark. Parkene driver med lokal reiselivssatsing når det gjelder geoturisme, bærekraftig turisme og kunnskapsturisme.

Avhengig av støtte

Magma ble etablert som aksjeselskap i 2009, og Flekkefjord kommune tegnet den gang to aksjer på 5.000 kroner. I tillegg ble det vedtatt en årlig driftsstøtte på 45.000 kroner for tre år. Magma Geopark skulle etter planen stå på egne ben økonomisk etter kort tid, men er fortsatt, 13 år senere, avhengig av store statlige og kommunale overføringer.

Selskapet har en egen inntjening på noen hundre tusen kroner i året, mens hovedinntekten, av budsjettet på flere millioner kroner, er prosjektmidler og offentlig støtte.

I budsjettene for 2020 og 2021 bevilget Stortinget 3 mill. kroner til drift av de tre norske UNESCO Global Geoparks: Trollfjell, Magma og Gea Norwegica. Bevilgningen ble gitt via Norges geologiske undersøkelses (NGU) som fordelte likt med én million til hver av de tre parkene.

Droppet i 2022

Støtten ble ikke videreført i 2022-budsjettet, men næringskomiteen «så det som viktig å vurdere videre organiseringen og finansieringen for å legge til rette for at geoparkene kan driftes på en god måte som tilfredsstiller UNESCOs krav.»

Regjeringen viser nå i dokumentene for revidert statsbudsjett 2022 til at staten i henhold til økonomiregelverket bør være tilbakeholden med å gi driftsstøtte til private aktører.

«Regjeringen mener at UNESCO globale geoparker selv må skaffe sin finansiering, gjerne i form av samarbeid mellom medvirkende kommuner og eventuelt fylkeskommuner, samt lokale aktører og næringsliv i den grad geoparkene er reiselivsaktører» står det i dokumentet «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022»

Regjeringen konkluderer med å anbefale at geoparkene samarbeider med sine destinasjonsselskaper om markedsføring heller enn at staten skal gi direkte driftsstøtte.

Også lokalt har det vært et tilbakevendende spørsmål om hvor mye støtte Flekkefjord kommune skal bidra med.