Kvinesdal – befolkningsutvikling

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kvinesdal har hatt et «hårete mål» (ikke mitt utrykk) på langt over 6000 innbyggere. Vi har aldri vært i nærheten av dette målet. Nå er vi rett under 6000, og med SSB’s prognose for befolkningsutvikling fram til 2050 tror jeg det er på tide å sende «målet» til frisøren for en skikkelig vask og klipp.

Nevnte prognose ble presentert i Agder nylig. Eneste kommune i Listerregionen med grunn til å juble er Lyngdal som spås økt folketall. Prognosen for Kvinesdal viser en nedgang på ca 400. Enda mer bekymringsfullt er det at antall eldre over 80 år forventes å øke fra ca 400 i dag til ca 800 i 2050. Med andre ord en nedgang på 800 i de under 80 år, eller kanskje om lag 500 i yrkesaktiv alder – de beste skattebetalerne. Det vil også bli betydelig færre barn i barnehage og skole. Det er altså tid for politikerne i Kvinesdal å stikke fingen godt ned i jorda og planlegge på lang sikt. Kommuneøkonomien vil bli strammere så ressursbruken må allerede nå rettes inn mot å opprettholde størst mulig befolkningsandel i yrkesaktiv alder. Kvinesdal må være en attraktiv bokommune. I dag pendler ca 1200 til arbeidsplasser utenfor kommunen. Dette tallet har økt en del de siste 12-15 årene. Der altså mange som foretrekker å bo i Kvinesdal og man må satse på de styrke områdene i kommunen som er attraktive. Det vanskelig å se for seg at øvre del av kommunen skal bli attraktiv, selv om det bygges flerbrukshall både på Kvinlog og Åsemoen. Sentrumsområde og Fedaområdet er de deler av kommunen som har kvaliteter som trekker.

Liknesområdet er mest populært og her er det god tilgang på tomter og alle typer boenheter. Et flott kulturhus, Kvinabadet og gode idrettsanlegg er viktige trivselsfaktorer. Feda er også attraktivt. Kommunale instanser som skole, barnehage og Fedaheimen er svært viktige for fortsatt attraktivitet på Feda. Feda Idrettslag gjør en fantastisk jobb for barn og unge. Så har vi fjorden og naturen i tillegg til trygge oppvekst vilkår. 9 september, er det 66 boenheter i Kvinedal på finn.no. To av disse er på Feda - hvilket tyder på lite gjennomtrekk på Feda. De kommunale byggefeltene på Feda, Refsti I og II samt Lindlandsbakken I har alle blitt fylt opp relativt raskt og i dag er de i realiteten fulle. Det er på tide å klargjøre Lindlandsbakken II, samt se seg om etter nye muligheter for boligfelt i Fedaområdet. Tiltak som helt sikkert vil slå positivt ut på innbyggertallet.

Eldreomsorgen vil kreve betydelige ressurser i de kommende årene, heldig vis er man godt i gang. Man har funnet en smart løsning for det såkalte «Anekset» ved Fedaheimen. Jeg antar at byggestart vil skje i høst eller tidlig neste år. Renovering av heimen har alle partier stil seg positive til. 6 mil er allerede avsatt, det mangler kun 4-5 mil og den summen oppfatter har partiene i realiteten bundet seg til å tatt inn i budsjettet for 2021. Så kan jobben starte så snart Coronasituasjoinen tillater. I Liknesområdet jobber man nå med finansiering av et større bygg med flere funksjoner. Bygget viser seg etter sigende er blitt nærmere dobbelt så dyrt som tidligere antatt. Jeg antar at anslaget nå er mellom 60 og 70 mil. Kvinabadet (for øvrig et godt tiltak etter mitt syn) kostet jo omkring 150 mil i sin tid, så disse to prosjektene innen eldreomsorg vil vel til sammen havne på ca halve beløpet. Det burde man absolutt klare. Det er andre prosjekt som er mye mindre viktige! Den nye ordføreren (nåværende varaordfører) får litt av en jobb med å lose alt dette i havn i høst.

Artikkeltags