Nylig kunne de som hadde fullført kurset ta imot diplom og blomst fra Jennifer Brush som har utviklet læringsmateriellet deltakerne har vært igjennom. Hun er fra USA og fikk et Fulbright-stipend for å kunne jobbe med dette prosjektet på Kvinesdal Bo- og omsorgssenter.

– Vi er så glade for at vi kan kalle oss Norges første montessori-sykehjem. Vi er allerede et livsgledehjem og dette tar oss ett steg videre slik at vi får et enda større fokus på enkeltmennesket, sier Sindland til Agder.

Hun har et mål om at bo- og omsorgssenteret skal være minst mulig institusjonspreget.

– Vi må huske på at dette er beboernes hjem og for oss så handler det om å gi dem det lille ekstra, påpeker hun.

Mange kjenner nok best til bruken Montessori-metodikk i skole og barnehage. Der heter det at man skal «følge barnet». Dette oversettes i demensomsorg til å «kjenne personen» og aktivt invitere de eldste til skreddersydde aktiviteter og meningsfulle roller som er basert på deres individuelle interesser og evner.

Vil vedlikeholde ferdighetene

Jennifer Brush er en prisbelønt forfatter, pedagog og forsker innen demensomsorg. Hun har jobbet med Montessori for eldre og personer med dement i lengre tid og forteller at hun gjennom sin læring fokuserer på at de skal kunne gjøre mest mulig selv.

Kurset er blitt holdt av Elisabeth Rydland og Karoline Magnussen i Montessori Eldre Ressurs, i samarbeid med Brush. Rydland og Magnussen har også vært med å utvikle noe av materiellet og noen av aktivitetene som brukes.

– Det typiske for demente er at evnene går nedover etter hvert, men vi vil prøve å vedlikeholde roller, interesser og ferdigheter som de hadde før de ble demente. Dette kan gjøres gjennom spesialiserte aktiviteter som stimulerer ulike kognitive ferdigheter, forklarer Brush.

Miljøene rundt beboerne kan også settes opp slik at de har mulighet til å finne frem selv og være mer selvstendige.

– Vi bruker spesielle skilt, farger, kontraster og det som vi kaller for «cue templates». Det vil si at man har en mal man forholder seg til i et gjøremål. For å ta et eksempel så kan det å dekke et bord være en stimulerende aktivitet for noen. Da kan vi ha en underlagsmatte som viser hvor de ulike tingene skal stå. Dette vil gi dem økt selvstendighet og de trenger ikke være forvirret over hvor ting skal plasseres.

Begynte i fjor

På Kvinesdal bo- og omsorgssenter begynte de smått å implementere deler av Montessori-materiellet allerede forrige sommer. Da ble det prøvet ut på én avdeling. Nå jobbes det med å få inn hele sykehjemmet i ordningen.

– Vi har tatt litt små steg om gangen, men nå skal det implementeres for fullt. Vi ønsker å møte personene som de er og ta vare på engasjement og interesser, og gi dem størst mulig grad av selvstendighet. Nå er personalet trent for oppgaven og er klare for å gi beboerne et stort spekter til å ta egne valg og være seg selv, forklarer Sindland.

Først i Norge

I Norge er det kun sykehjemmet i Kvinesdal og et sykehjem i Oslo som er blitt kurset i Montessori for eldre og demente. Nå håper personene bak kurset at flere etter hvert ønsker å ta i bruk den litt annerledes måten å drive sykehjem på.

– Det som nå er satt i gang i Kvinesdal er helt unikt. Det har vært helt fantastisk å møte de ansatte her og vi har opplevd stor åpenhet og høyt engasjement. Det er tydelig at de ønsker å finne gode metoder for å øke livskvaliteten til beboerne, sier Rydland.