Kvinesdal i rettstvist om 65,7 millioner kroner

Politikerne i Kvinesdal har i løpet av mange år bygget seg opp et fond på 100 millioner kroner, men denne våren er det ikke bare korona som truer det store pengefondet.