– I kveld vil vi gjøre litt ekstra stas på to av våre trofaste slitere, proklamerte styreleder Olav Aase etter at de formelle årsmøtesakene i klubblokalet på Hetleskeid var unnagjort i en fei med gjenvalg over hele linjen.

– Én av dem har vært med helt siden starten av foreningen i 1981 – nemlig Martin Opofte. Han er én av de eldste i foreningen, men er likevel alltid med på dugnad. Han sier ALDRI nei, roste Aase.

– Dette hadde jeg ikke drømt om, takket 79 år gamle Martin fra gården Opofte i Feda ydmykt.

Lover bestandig «å se på det»

– Også det andre æresmedlemmet vi utnevner i kveld, er helt umistelig i foreningen. Han er med på alt, og sier bestandig «ja, jeg skal se på det» når han blir bedt om å yte en innsats, fremholdt styreleder Aase før han overrakte Einar Jakobsen (67) diplom og blomster.

Det nyutnevnte æresmedlemmet gjorde kvindøl av seg da hans far var med og bygde opp Øye Smelteverk tidlig på 1970-tallet.

Opofte og Jakobsen føyer seg inn i en pen bukett med tidligere æresmedlemmer i Kvinesdal JFF: Sigurd Haugland, Åge Sindland, Randulf Øysæd, Otto Edvardsen og Olav Aase.

Ble takket med kunstfat

Og heller ikke de to sistnevnte forlot årsmøtet uten hver sin erkjentlighets-påskjønning.

Både Aase og Edvardsen har vært krumtapper blant jegerne og fiskerne i tjodolfbygda kontinuerlig siden stiftelsesmøtet på gamle Utsikten Motell i 1981, og gjenvalgt nestleder i styret Ole Tobias Hjemlestad kvitterte ut flotte jegerfat laget av en kvinnelig kunstner på Vinstra i Gudbrandsdalen til dem begge.

Også «laksemannen» Randulf Øysæd ble denne hederen til del, men han var ikke til stede på årsmøtet.

Økonomisk spillerom

Det fremlagte regnskapet viste at Kvinesdal jeger og fisk har et økonomisk fundament de fleste andre lag og foreninger bare kan himle med øynene etter – med godt og vel 500.000 kroner på bok!

– Vi har 517.000 kroner i banken, og de vesentligste inntektene kommer fra nedsetting og opptak av snøstikker, momsrefusjon, inntekt på over 30.000 fra jegerprøven, og en gave på 40.000 fra kommunen, informerte styreleder Olav Aase det godt besøkte årsmøtet ved Litleånas bredd.

– Vi holder på med å utarbeide et nytt regnskapssystem, så det blir bedre etter hvert å se hvor pengene i foreningen blir av, la han til.

Fra salen ble det opplyst at det i tillegg står penger på et fond som ikke kommer frem av regnskapet.

Aase poengterte at foreningen i 2022 brukte mer penger på det allmennyttige Busund-prosjektet (107.000 til båthus), og arrangering av et juleverksted for barn over flere kvelder enn beløpet foreningen fikk fra kommunen.

– Det koster også å holde dette klubbhuset med strøm, forsikring, renovasjon og så bortetter, minnet han forsamlingen om. Foreningen leier lokalet av kommunen, men står for alt vedlikeholdet selv.

– For året som kommer er 35.0000 kroner fra brøytestikker den eneste sikre inntekten, og vi håper å greie det samme på momskompensasjon imøteså Olav Aase.