Utbyggingssjef Anne Stine Johnson for Nye Veier fra Flekkefjord til Sandnes forteller om innspill Nye Veier planlegger å komme med til høringen om ny E39 og hvilke ringvirkninger prosjektet kan gi for entreprenører de neste 10 årene.