Solgte den gamle brannbilen fra 1958 for 5000 kroner

– Det var andre ting som veiet tyngre enn pris.