Kvinesdal på utslipps-toppen i Agder

Utslipp av klimagasser i tonn CO2-ekvivalenter har gått opp med 21 prosent i Kvinesdal fra 2009 til 2017. Kommunen er den som slipper ut nest mest i hele Agder.