Gå til sidens hovedinnhold

Kvinesdal som studiested

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er riktig som avisen Agder påker at Flekkefjord videregående skole, avdeling Kvinesdal fort kan bli taperen i arbeidet med den nye skoleplanen for Agder. Vi i vestre del av Agder har et synkende elevtall Derfor er det ekstra urovekkende at den kristne private videregående skolen i Lyngdal har får utvide elevtallet.

Å ha en stor videregående skole hvor indremisjonen står som eier er i direkte konkurranse med Flekkefjord videregående skole og Eilert Sundt. Jeg kan ikke se at det er med på å skape et inkluderende samfunn. Skolen skal først og fremst være en lærende kunnskapsorganisasjon, som skal gi god faglig og sosial utvikling for alle elever. Jeg synes debatten skal vinkles til å skape en god offentlig skole for alle elevene i vår region. Det å møte mangfoldet er viktig. Derfor er jeg redd for en ny kamp om lokalisering skal gå på bekostning av å sikre et godt offentlig tilbud i vår region ( Dette ble dessverre tatt bort i intervjuet med meg i forrige uke).

Avisen Agder skriver at læreplasser er viktig og viser til intervjuet i forrige med meg som faglærer.

«Det er ikke sikkert at store læreplasser er bedre enn små læreplasser», skriver de videre.

Her tror jeg avisen Agder har blandet begrepene utdanningsplasser og læreplasser. Jeg arbeider innenfor fagområdene helse og oppvekst. Våre elever søker læreplasser i barnehage, skole, sykehjem og andre relevante institusjoner. Dette har ikke noe med opplæringstilbudet ved Flekkefjord videregående skole, avdeling Kvinesdal v.s Flekkefjord. Vi er avhengig av læreplasser (lærlingeplasser) for at elevene skal kunne få et fagbrev og dermed få fullført utdanningen. Flekkefjord kommune, Kvinesdal kommune og andre kommuner i vår region må legge til rette for at det er nok læreplasser. I år er jeg spent på hvor mange læreplasser som er tilgjengelig i Flekkefjord og Kvinesdal kommune.

Jeg håper spesielt at Kvinesdal kommune, som nå vil kjempe for å beholde skolen i bygda, også vil ta ansvar for å skaffe elevene læreplasser. Uten læreplasser i hjemkommunen, må elevene søke lærlingeplasser i andre kommuner.