«Kvinesdal videregående fortjener ro og forutsigbarhet»

Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe innstiller til sitt representantskapsmøte 25. mai at Flekkefjord videregående avdeling Kvinesdal består som eget studiested.