Flyttet diakonkontoret på kafé

Av

En kopp kaffe og en prat om det som opptar en er ikke å forakte. Det synes heller ikke diakonen i Kvinesdal menighet Frank Arne Hammerø og «flyttet kontoret» til kafeen på Nico.