Spiller på hverandres strenger

Av

Det er få, om noen kommuner på størrelse med Kvinesdal, som kan smykke seg med to komponister av internasjonalt format. Det kan Kvinesdal! Musikken til Galib Mammadov og Sverre Eftestøl spilles over hele verden.