Kunst med lokalt innhold roet ned hele avdelingen

Av

Dørene som fører ut av boenhetene på Kvinesdal bo- og dagsenter har blitt til kunstverk. Kunsten har hatt en merkbar god effekt på hele avdelingen.