Stem med spesiell sørgjeleg soge

Av

50 meter over det høgaste huset på garden Fjotland like ved kyrkja står ein 121 år gamal stem. Stemmen har ei spesiell trist soge som få veit om.