Likevel reisestipend for unge kvindøler

... i hvert fall for studieåret 2019/20.