Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere generalistkommunesystemet og se på ulike alternativer til dagens system.

Med dagens kommunesystem har alle kommunene de samme oppgavene uavhengig av størrelse og antall innbyggere i kommunen.

Utvalget som regjeringen har nedsatt, skal blant annet vurdere forutsetningene og rammene kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn.

Utvalget skal ledes av fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland.

Øvrige medlemmer er kommunedirektør Gro Herheim i Larvik, kommunedirektør Bente Larssen i Porsanger, kommunedirektør Olav Helstad i Sel, ordfører Siv Høgtun i Askøy, ordfører Vibeke Stjern i Åfjord, ordfører Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal, førsteamanuensis Jan Erling Klausen, professor Dag Ingvar Jacobsen, partner Annegrete Bruvoll i Menon Economics, Grete Teigland hos Fylkesmannen Møre og Romsdal, Jan-Peder Andreassen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. (NTB)