Må forklare seg om for lav kvinneandel

Fylkesmannen i Rogaland vil ha lovlighetskontroll på grunn av at det er så få kvinner i formannskapet i Sokndal.