Gå til sidens hovedinnhold

Kvinnehelsedagen 2021 – er vi likestilte?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Agder KrF Kvinner mener at alle helserelaterte forskningsprosjekt må ta med både kvinner og menn i utvalget det skal forskes på. Medisinsk kunnskap om sykdom og virkninger av legemidler bygger fortsatt i alt for stor grad på menn. Det er på tide at det forskes på kvinnehelse slik at vi for fremtiden kan sikre en riktig behandling også til kvinner.

Kvinnehelsedagen ble markert 29. mai av Norske Kvinners Sanitetsforening. De stilte spørsmålet: «Hvor likestilte er vi i dag?»

Agder KrF Kvinner er enig i at dette er et betimelig og viktig spørsmål. Kvinner opplever dessverre alt for ofte en mangelfull diagnose eller adekvat behandling som i verste fall kan føre til lidelse og død. I Norge er det fortsatt ikke likestilling i helsetilbudet til begge kjønn. Forskning på kvinnehelse har vært nedprioritert og Agder KrF Kvinner mener derfor at dette må endres slik at kvinnehelse må prioriteres høyt, og kvinner må tas med i utvalg det forskes på i alle forskningsprogram.

Kvinner har bl.a. andre risikofaktorer for hjertesykdom, og får andre varianter enn menn når det kommer til hjertesykdommer. Kvinner har også mindre nytte av standardbehandling utviklet for hjertesykdom enn menn. Det er derfor store hull i den medisinske kunnskapen om kvinnehjertehelse. Disse kan ikke tettes ved mer forskning på menn. Det bør iverksettes eget forskningsprosjekt på kvinnehjertet. Hjerterelaterte sykdommer er den største dødsårsaken hos kvinner. Det dør 2-3 kvinner av hjerteinfarkt hver dag. Hos menn er en tett blodåre i hjertet årsaken til hjerteinfarkt, men hos 23% av kvinnene er det ikke en tett åre som er årsaken til hjerteinfarktet. Vi vet pr. i dag ikke nok om hvordan disse hjerteinfarktene best kan forebygges og behandles.

De biologiske forskjellene mellom mann og kvinne spiller en viktig rolle for hvilke helseutfordringer vi vil møte i livet vårt. Nyere forskning viser at kjønn påvirker helsen generelt og må bli en sentral del av moderne persontilpasset medisinsk behandling. De biologiske forskjellene mellom mann og kvinne har særlig betydning for hjerte, hjerne og immunfunksjon. Norge bør gjøre som EU og kreve at begge kjønn tas med i helserelaterte forskningsprosjekt. Alle sykdommer knyttet til reproduktiv helse er unike for kvinner. Vi er kommet et stykke på vei, men fortsatt mangler det en del forskningsbasert kunnskap for å sikre riktig persontilpasset behandling, som igjen kan gi en bedre livskvalitet og redde liv.

Vi vet ikke nok om kvinners sykdom og lidelser, noe som igjen gir begrenset kunnskap hos helsepersonell. Det er et stort behov for mer forskning som kan bidra til økt kompetanse og en bedre behandling.

Dersom vi virkelig ønsker likestilling mellom kjønn så må vi i mye større grad ta kvinnehelse på alvor.