REGJERINGSPARTIENE og SV er stadig i samtaler om neste års statsbudsjett. Da finansministeren la frem sitt budsjett i oktober, skapte det sterke reaksjoner fra opposisjonen – og det eneste som på det tidspunkt var sikkert, var at regjeringen trengte støtte fra ett eller flere partier på Stortinget for å skape et flertall. I går møttes Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV til nye samtaler for å drøfte seg frem til en enighet. Et av punktene som SV har pekt på foran forhandlingene, er å redusere veibevilgningene, slik at man stanser firefeltsutbyggingen flere steder i landet – sikkert også gjennom Agder og Rogaland.

HER MÅ vi på det sterkeste advare mot en veiutbygging som hører fortiden til. Regjeringspartiene må i stedet for å redusere bevilgninger til veiutbygging, styrke dette, fordi det dreier seg om å bygge en infrastruktur for fremtiden. I disse dager venter vi på at veistrekningen mellom Kristiansand og Mandal skal åpne. Det vil redusere reisetiden mellom de to byene med 20 minutter. Det vil redusere både drivstofforbruk og ulykkesbelastningen på veistrekningen.

ETTER MANGE år med klattvis utbygging av stamveien mellom Kristiansand og Stavanger, har man fått Nye Veier som ser utbygging av vei i en større sammenheng og som har vist seg å være mye mer effektivt enn det vi har sett av veiutbygging tidligere. Når SV vil vingeklippe handlingsrommet til Nye Veier med å redusere bevilgninger og styre utbyggingsomfanget, er det å oppfatte som bakstreversk og lite fremtidsrettet.

DERFOR ER det viktig at regjeringen i sine forhandlinger ikke gir etter fra det presset som blant annet SV vil legge på veiutbyggingsprosjektene. Det vil være fullstendig galskap å nå sette en annen og langt dårligere standard på veiutbyggingen enn det vi hatt de seneste ti årene. Nå må man rette blikket fremover og se hva veiutbygging, ny kommunikasjon og infrastruktur betyr for det lokale næringsliv og for utvikling av utkantstrøkene som både Lister og Dalane nok må karakteriseres som i denne sammenheng.

MED ANDRE ord: Ikke la SV få sin vei-vilje. Det vil være ødeleggende.