La frem forslag til budsjett: Økte utgifter til barnevern største utfordring

Artikkelen er over 1 år gammel

Ny gang- og sykkelsti og nytt kloakkanlegg er de dyreste investeringene i rådmannens budsjett for 2020 for Sokndal kommune.

DEL

Torsdag la rådmannen frem sitt nye budsjettforslag. Her var det servering av lapskaus og bred invitasjon til både politikere, ansatte og andre som ønsket å melde seg på for å få presentert de økonomiske utsiktene.

Denne gangen er det ikke først og fremst sparing som er omkvedet.

Fortsatt har Sokndal kommune netto driftsresultat på 3,4 prosent. Det er 8 millioner. Tallet tilsvarer 2800 kroner pr. innbygger. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 2258 kroner. Sokndal ligger altså over snittet.

– Det begynte å snu allerede i 2016. 2017 var et veldig bra år, sier rådmann Lars-Arne Oldernes til Agder.

Økte kostnader

Sokndals lånegjeld er for øvrig helt på linje med resten av landet pr. 2018.

Sokndal har frie inntekter på 222 millioner kroner, og generelle inntekter på 243,2 millioner. De frie inntektene kan brekkes ned i en skatteinngang på 86 millioner kroner, og rammetilskudd på 136 millioner.

Når det gjelder generelle inntekter er eiendomsskatt med i denne summen.

Til sammen får alle enhetene 228,6 millioner å drifte for. Sum investering er på 42 millioner.

På drift er det kultur og oppvekst som er størst, med et budsjett på 96 millioner kroner. Helse følger etter med cirka 90 millioner.

En utfordring er økte kostnader til barnevernet. Her er det snakk om 4 millioner kroner ekstra.

Ny kostnadskrevende bruker er inne i budsjettet med 1,1 millioner kroner.

Investering gir økte renter og avdrag på 420.000 kroner. Økt tilskudd til private barnehager er på 300.000 kroner, og lønns og prisvekst gir 7,2 millioner.

Mer til brøyting

Øvrige utfordringer i budsjettet er for eksempel brøyting og vintervedlikehold der det er 1 million i manko. Forsikring og serviceavtaler krever 400.000 og lisenser 167.000 kroner. Merforbruket er rapportert til 4 millioner i 2019.

– Det lå en budsjettreserve i 2019 som vi antar å være rundt fem millioner kroner. Den dekker opp merforbruket i 2019, sier rådmann Oldernes.

Kommuneplan er det satt av 500.000 kroner til, samt flyfoto og reguleringsplaner for 350.000 kroner. Økte gebyrer er lagt inn med vannavgift (15 prosent økning) og avløpsavgift (10 prosent økning).

Disposisjonsfondet er det satt av 4,4 millioner kroner til, og kraftandelsfondet 3 millioner.

Usikkerhetene i budsjettet dreier seg om endringer ved Sokndal skole høsten 2020. Et annet usikkerhetsmoment er renter på lån. Stramme budsjetter gir ingen reserver.

– Vi har skrelt mye, så det er ingen reserver hos noen, sier Oldernes.

Når det gjelder innsparing, er det reduksjon i 1,5 årsverk i helse, velferd og omsorg som gir 3 millioner i innsparing. På NAV/integrering og sosiale utbetalinger blir det innsparing på 1,7 millioner på grunn av færre flyktninger.

Dessuten øker pensjonsavsetningen fra 17 til 19 prosent.

Artikkeltags