Gå til sidens hovedinnhold

La frem ny medieansvarslov

Artikkelen er over 1 år gammel

Kulturdepartementet la i dag fram et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

– Vi ser i dag at demokratiet og den offentlige samtalen utfordres på mange områder. Desinformasjon, hatefulle ytringer og andre utviklingstrekk truer den åpne og frie samfunnsdebatten som demokratiet vårt bygger på. Redaktørstyrte medier som vi kan ha tillit til er her en viktig del av forsvarsverket. Derfor er det nødvendig å verne om redaktørinstituttet for å sikre den frie og uavhengige journalistikken, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Se hele forslaget til lovvedtak

Lovforslaget samler regler om rettslig ansvar og redaksjonell uavhengighet på medieområdet i en ny teknologinøytral særlov. Et hovedmål med den nye loven er å skape insentiver for god ledelse og kontroll av redaksjonelle medier basert på journalistetiske normer og prinsipper. Dette gjøres ved at redaktøren får en særlig uavhengig stilling og tar et utvidet rettslig ansvar for innholdet.

Departementet mener at klare og forutsigbare ansvarsregler forankret i redaktørens uavhengige stilling vil bidra til at vi også i framtiden vil ha tilgang til kvalitetsjournalistikk. Å tilrettelegge for sterke og uavhengige medier som publiserer journalistikk av høy kvalitet er en viktig forutsetning for ytringsfrihet i praksis. Lovforslaget kan derfor også ses i sammenheng med beslutningen om å nedsette en ny ytringsfrihetskommisjon som skal foreta en bred og grunnleggende gjennomgang av rammene for å ytre seg i dagens Norge.