La oss få gjort tunnelene klare

OMKJØRING: I flere måneder skal det arbeides i Fedaheitunnelen. Det betyr omkjøring i flere måneder.

OMKJØRING: I flere måneder skal det arbeides i Fedaheitunnelen. Det betyr omkjøring i flere måneder. Foto:

Av
DEL

LederFREDAG KOM det svar fra samferdselsdepartementet om hvorvidt man skulle åpne tunnelen på E39 over Kvinesheia som en følge av korona-unntakstilstanden. Vi synes ikke det er en spesielt god idé. Tvert imot, la oss få unna arbeidet i en tid der vi begrenser mobiliteten og stort sett holder oss innendørs. Det vi kan gjøre, er å forskyve arbeidsstyrken, slik at man hurtigst mulig gjør ferdig Fedaheitunnelen og Teistedalstunnelen for å sikre raskere transport mellom Farsund og Flekkefjord i forhold til de aktuelle helsetjenestene som nå tilbys i regionen.

MEN DET betyr ikke at vi har endret på synspunktet om sendrektigheten i arbeidet som foregår. Fremdeles er det slik at tunnelene først åpner midt i juni og det er nesten ikke til å tro at den oppgraderingen som blir foretatt, har betydd måneder med stenging i fjor høst og flere måneder nå i vår og på forsommeren.

I DISSE tider er det jo interessant å merke seg at kineserne bygde helt nytt koronasykehus på en drøy uke, mens vi bruker måneder på skifte lys og varsling i noen tunneler. De samfunnsmessige konsekvensene av stenging av vært beregnet og er enorme for både pendlere og transportører. Men denne type argumentasjon ser ikke ut til å nå igjennom hos de ansvarlige.

SLIK SITUASJONEN er nå, bør arbeidet i tunnelene intensiveres, uten at vi rokker ved tidspunktet som dette skal utføres på. En endring nå ville bare forkludret arbeidet og trukket ut perioden med omkjøring på den gamle E39. La oss få gjort arbeidet ferdig, så fort som mulig – og aller helst mye tidligere enn 15. juni.

Artikkeltags