(Dalane Tidende)

Står el-sparkesykkelen i gangen og sperrer eneste fluktvei, kan du få problemer.

– Branner i el-sparkesykler utvikler seg veldig raskt og er vanskelig å slokke. Når vår undersøkelse viser at 1 av 3 lader el-sparkesykkelen i gangen, blir vi bekymret. Gangen er ofte den eneste fluktveien ved en brann, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Det går frem av en representativ undersøkelse Kantar har gjort på oppdrag for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If. Spørsmålene er stilt i forbindelse med den nasjonale Brannvernuka, som er denne uka.

Lader i gangen

Hele 37 prosent av de spurte sier at de lader el-sparkesykkelen i gangen. Samme undersøkelse viser at 51 prosent lader elektrisk utstyr om natta. Dette er ikke i tråd med Ladevettregelene.

– El-sparkesykler kan få en del slag og spark som kan skade batteriet. Sjekk derfor sparkesykkelen for skader og vær oppmerksom på at den kan begynne å brenne ved lading. I samarbeid med Norsk brannvernforeningen og forsikringsselskapet If har vi laget Ladevettreglene. Det er ti enkle regler som hjelper deg til sikrere lading, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Fordi brannutviklingen på litium-ion-batteri går så raskt, bør du lade når du er våken og til stede. Aller helst bør de lades utendørs på et lite brennbart underlag.

Raskt ut

– Et vanlig 6 kilos pulverapparat, som de fleste av oss har stående hjemme, vil ikke være i stand til å slokke en brann i et litium-ion-batteri. Det er likevel viktig å ha brannslokningsapparatet lett tilgjengelig, slik at man kan slå ned brannen og komme seg i sikkerhet før brannen har utviklet seg for mye, sier Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør og leder av skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If.

– Ved en slik brann er det viktig å komme seg ut og raskt varsle brannvesenet og eventuelt berørte naboer, sier han.

Ladevettreglene

 • 1. Lad i rom med røykvarsler
 • 2. Lad når du er våken og til stede
 • 3. Les og følg produsentens bruksanvisning
 • 4. Bruk helst original lader
 • 5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
 • 6. Ikke lad i senga
 • 7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
 • 8. Bytt ut skadet utstyr
 • 9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
 • 10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110
 • Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If.