Lager plan for frivillighetspolitikk: – Ta kontakt dersom du driver frivillig arbeid!

Sokndal kommune er i gang med å lage en plan for hvordan man kan legge forholdene best mulig til rette for frivillig arbeid i kommunen. Nå ønsker de å komme i kontakt med alle som driver med dette.