Eirik Grønsund fra selskapet Iserv Computing i Flekkefjord mener programvaren og «selvlæringen» som ligger i denne på sikt vil kunne gjøre at villaks og oppdrettslaks enkelt kan skilles fra hverandre på videobiler og eventuelt også med fysiske innretninger dersom man ønsker dette.