Kystkommunene krever avklaring om lakse-skatt

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) der også Farsund kommune er med har laget en tydelig uttalelse til rapporten Havbruksskatteutvalget kom med nylig.