Gå til sidens hovedinnhold

Landbruksministeren fascinert av gruveprosjekt, men: – Viktig å få alle fakta på bordet først

Norge Mining mener en potensiell gruvedrift i området mellom Ualand i Lund og Eigersund vil kunne gi store ringvirkninger. Men eventuelt når og hvordan det hele blir er fortsatt helt i det blå.

For abonnenter

– Rent geologisk sett sier estimatene vi har for mineralressurser at potensiale for en gruvedrift i område her er bra. Det er likevel en lang vei igjen å gå, og vi er fortsatt bare i undersøkelsesfasen.

Det sier Monika Øksnes til Agder. Hun er operasjonsleder i Norge Mining for prøveboringsprosjektet i Dalane.

Så langt har det blitt fullført 69 borehull, og det har blitt boret nesten 33.000 meter. Alt for å lete etter verdifulle mineraler under bakken, som magnetitt, ilmenitt og apatitt.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har tidligere kartlagt mineralverdier for over 300 milliarder under bakken mellom Lund og Eigersund, og i Bjerkreim. Norge Mining mener derfor det er potensiale for gruvedrift i område.

Lite boring i Lund

Hovedbasen for prosjektet er på det tidligere Nytt liv-senteret på Heskestad. Her blir det foretatt enkle analyser og registreringer. Halvparten av prøvene blir sendt av sted for videre undersøkelser.

Ifølge Øksnes er det så langt funnet to store forekomster av mineralressurser, én på Øygrei på 1,5 milliarder tonn, og én på Storeknuten på 240 millioner tonn. Begge disse er riktignok på Eigersund-siden. I Lund sier Øksnes man fortsatt vet lite, bortsett fra det som NGU tidligere har undersøkt.

– Vi har gjort et par borehull sørøst for Teksevatnet, men vi har vært litt avventende med å begynne på Lund-siden. Det er derfor pr. nå for tidlig å si noe om muligheten for gruvedrift i Lund, men en gruvedrift i Dalane vil uansett kunne gi gode ringvirkninger for hele regionen, sier hun.

Nøyaktig hvordan fremdriften for prosjektet er, kan ikke Øksnes si noe konkret om. Etter undersøkelsesfasen, begynner omfangsstudiet hvor man evaluerer funn, før man går videre til å se på ulike gruvemuligheter og alternativer.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, ei heller hvor stor gruven vil kunne bli. Det er helt avhengig av de videre prosessene. Det har også en del å si om hvorvidt vi får støtte fra både staten og lokalbefolkningen. Vi er opptatt av en god tone med lokalbefolkningen og politikerne, sier hun.

Konsekvenser

Den innstillingen var kanskje grei å ha, da landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) denne uken besøkte basen på Heskestad.

Bollestad fikk der en orientering av Øksnes om prosjektet og arbeidet så langt, samt stille spørsmål. Hun var blant annet nysgjerrig på hvordan Norge Mining jobber med prosjektet sett i forhold til blant annet natur, miljø og landbruk.

– Hvilke vurderinger gjør dere når det kommer til hva slags konsekvenser dette vil kunne få? lurte ministeren blant annet på.

– Det gjøres en parallell konsekvensutredning underveis. Vårt mål er selvsagt å drive bærekraftig, sa Øksnes.

Må utredes godt

Selv om Bollestad overfor Agder lett innrømmer hun synes hele prosjektet virker spennende, peker hun på at hun som landbruksminister er opptatt av hva en mulig gruvedrift vil kunne bety for blant annet natur og miljø.

Hun mener det samtidig er for tidlig å si noe om det, før all nødvendig informasjon er på plass og Norge Mining har gjort sine utredninger.

– Selv om Norge Mining gjør sine utredninger en plass, er det som de selv sier ikke sikkert det blir gruvedrift akkurat der. Det er derfor viktig at de får gjort sine undersøkelser og utredninger, før man begynner å sette konsekvenser opp mot hverandre. Samtidig er det en knapphet på landbruksjord i Norge, og derfor synes jeg det er viktig å få alle fakta på bordet, kommenterer Bollestad.

Les også

Ordføreren utfordret statsråden på flomsikring: – Reglene for flommidler må endres

Må få noe igjen

I Lund har det fra flere gjentatte ganger blitt løftet frem viktigheten av å få noe igjen lokalt, hvis det skulle bli gruvedrift i kommunen.

Bollestad viser til at det på KrF sitt landsmøte blant annet ble vedtatt flere punkter angående mineralutvinning. Et punkt går på at partiet skal arbeide for at vertskommuner får en andel av verdiene fra utnyttelse av mineralressurser, for eksempel gjennom en arealavhengig miljøavgift, en generell avgift på bruk av naturressurser, og/eller en endring av skattleggingen på næringen.

– Det er viktig å sikre at noe blir igjen lokalt. Når man stiller sine ressurser til disposisjon, så må man ha noe inntjening, sier hun.

Les også

Løftet frem tog og gruvedrift: Vil ha forlengelse av Jærbanen helt ned til Ualand

Les også

Frykter å ende opp som tilskuer til gruvedrift: – Vi er nødt til å få noe igjen!

Les også

Mener gruvedrift må settes til side: – Ny E39 kan ikke vente

Les også

– Må gå for bærekraftig gruvedrift