REVIDERT BUDSJETT er klaret. Regjeringspartiene og Frp på Stortinget er enige om en avtale som legger til rette for at flere ferjer kan erstattes med fastlandsforbindelser langs kysten. Utgangspunktet for nyordningen er erkjennelsen av at det er bedre å betale for en bro eller tunnel i 45 år for staten og for brukerne å betale for broen eller tunnelen i 15 år, enn at staten og brukerne skal betale for ferje i all evighet. Argumentene er kjente – og har vært fremført nærmest til det kjedsommelige, ikke minst av talsmenn for Hidra landfast.

I TILLEGG påpeker tidligere ordfører Sigmund Kroslid helt korrekt at fylkeskommunens politikere har gjort vedtak som kommer til å koste fellesskapet dyrt, ved at de har pålagt å sette inn en elferje på strekningen mellom Kvellandsstrand og Launes. Han påpeker at vedtakene er gjort på feilaktige tallmateriell og at ferjedriften vil koste fylkeskommunen 10–15 millioner kroner årlig, i tillegg til at ferjeleiene må utbedres for 40 millioner kroner.

DEN SOM skjønner seg på matematikk, vil da kunne regne seg frem til fornuften i å satse på en fastlandsforbindelse, fremfor å betaler for ferjedrift i et evighetsperspektiv. Det er forstemmende å tenke på at dersom fylkespolitikerne – og spesielt politikerne fra vårt distrikt, stemt annerledes i 2012, så ville fastlandsforbindelsen ha vært på plass.

VÅR NYE fylkesordfører Arne Thomassen forteller til Agder at han jobber for at saken kommer på dagsordenen igjen. I motsetningen til den forrige fylkesordføreren, også han i utgangspunktet for Høyre, vil Thomassen gjerne se fastlandsforbindelsen realisert. Han mener det er realistisk å bygge fastlandsforbindelse i løpet av de neste ti årene.

UTTALELSENE FORPLIKTER og vi har merket oss fylkesordføreren utsagn. I altfor mange år har folk fra Hidra blitt holdt for narr i arbeidet med fastlandsforbindelse. Derfor må uttalelsene fra fylkesordføreren være mer enn et spill for galleriet.