Så slapp da katta ut av sekken. Jeg har i flere innlegg etterlyst hvorfor man aksepterer at den kristne gud opptrer med slik grusomhet som bibelen beskriver. Lars Fossdal forklarer onsdag i Agder i enkle ordelag hvorfor kannibalisme, syndflod og utslettelse av byer og vilkårlige massedrap var nødvendig.

Jeg kjenner ikke til noen diktator i verdenshistorien som brukte så voldsomme virkemidler i undertrykkelsen av sine folk som bibelens gud har brukt, og som Fossdal mener er berettiget og nødvendig, også idag.

Den kjente prest Grundtvig, skrev en salme, hvor en av setningene var: Tvang til tro er dårers tale.

Den filosofi Fossdal preker, med bestialske straffer som virkemiddel, er vel det nærmeste en kan komme tvang til tro.

Religionsfrihet får sin bekomst av Fossdal, da alle som ikke tror som han, er onde mennesker, og skal straffes. Og slik setter Fossdal seg til dommer over alle andre. For Fossdal må det da være et tankekors at Jesus sa: Døm ikke, for at dere ikke skal dømmes. Hovering er vel en aldri så liten synd.

Jeg skal ikke plage leserne med flere sitater fra bibelens grusomheter, men Josvas hærferd hvor Gud påla massedrap av gamle, unge, kvinner og syke, bekrefter at bibelen bryter med Genevekonvensjonen på særs viktige områder. Bibelens avstandtagen fra religionsfrihet, bringer bibelen i konflikt med FN`s menneskerettighetslkonvensjon. GT`s beskrivelse av kvinners verdi som 50% av en mann, bryter dramatisk med nasjonale og internasjonale lover mot kvinnediskriminering.

I det hele tatt, Fossdal bekrefter min antagelse om at kristendommen bryter de aller fleste moderne internasjonale retningslinjer for ivaretakelse av menneskeretter. Kristne grunnverdier er åpenbart ikke noe å trakte etter.

Vi skal alle være glad for Fossdals klargjøring av de bibelske grunnsetninger. Det bidrar til at det moderne samfunn lettere kan motarbeide slike voldelige, ensrettende samfunnsfilosofier. Det burde også være en vekker for de som prediker at kristne privatskoler innebærer et konstruktivt tillegg til mangfoldigheten. Ensretting skaper som kjent intet mangfold.

Jeg vil anta at Fossdals tolkninger av bibelen og dens straffer kanskje vil føre til noen lavmælte diskusjoner i kristne kretser. Den indre debatten skal jeg ikke blande meg inn i, og velger å avslutte denne debatten fra min side. Med mindre det skulle komme nye elementer inn i bildet som kan være av allmenn interesse.