LOS DREV tidlig i høst aktivt markedsføring av fastprisavtaler på strøm. I et kraftmarked som har vært fullstendig ute av kurs det seneste året, har mange av frykt for ekstreme strømpriser gått på et tilbud om fastpris på 6,49 kroner pr. kilowatt time. Noen har latt seg lokke til en slik avtale, til tross for at selskapet må vite at dette er en avtale som er særdeles ulønnsom for forbrukeren, ettersom staten gjennom sin strømstøtte har bestemt seg for å betale 90 prosent av alt over en gjennomsnittspris på 70 øre kilowatten. Vi oppfatter dette som direkte umoralsk av LOS.

SELSKAPET SELV sammenligner dette med en fastrenteavtale med banken. Sammenligningen er fullstendig håpløs, fordi staten aldri går inn med garantier om strømstøtte når rentene skrus opp av banken. Det å skape en form for forutsigbarhet på strømregningen, sørger faktisk staten for, enten man er enig eller uenig i innretningen på strømstøtten. Torsdag formiddag lå den gjennomsnittlige strømprisen for november på 0,34 øre pr. kilowatt time. Da er det ikke moro å ha en fastprisavtale som du må betale 6,49 kroner pr. kilowatt time, spesielt fordi det fort kan ende med at gjennomsnittsprisen i november blir lavere enn 70 øre.

LOS ER en del av Agder Energi som fra nyttår blir Å Energi etter fusjonen med Glitre Energi. Agder Energi eies av Agder-kommunene og Statkraft. Her bør eierkommunene bruke seg eiermakt til å gi ut retningslinjer til selskapet om hva slags kundepolitikk man skal ha i LOS. På samme måte som staten gir klare direktiver for hvordan oljefondet skal investere sine penger i selskaper, bør kommunene sette krav til etikk og moral også i hva slags kraftavtaler som ivrige telefonselgere tilbyr kunder. Det å lokke folk til denne type avtaler anser vi som fullstendig forkastelig.

SELV MED strømpriser som overstiger 6,49 kroner pr. kilowatt time ligger det en trygghet i strømstøtten – og selv om ingen kunne forutse at strømprisene skulle dundre i bakken nå i november, ville fastprisavtalen nesten uansett ha vært ulønnsom for forbrukerne. De som har inngått en slik avtale, bør få muligheten til å komme seg ut av den.