Lettvinte påstander fra Frp

VOLD OG NARKOTIKA: Arne Rygh (Frp) kom med påstander om at mange av Kvinesdals innbyggere er redde.

VOLD OG NARKOTIKA: Arne Rygh (Frp) kom med påstander om at mange av Kvinesdals innbyggere er redde. Foto:

Av
DEL

LederFREMSKRITTSPARTIET ER skeptisk til at selskapet Link AS vil starte et stort basismottak for opptil 150 flyktninger i Kvinesdal med internatbygget i Sarons Dal som base. Dette kom frem da partiets representant Arne Rygh i formannskapet på vegne av flere innbyggere uttrykte frykt – gjennom udokumenterte påstander.

DET ER ikke overraskende at Frp er skeptiske og negative til å ta imot flere flyktninger. Det er partiets fulle rett å si nei, og det er mange som er enige med Frp-erne. Men det er måten ting blir sagt på som av og til ikke er greit. Påstander blir slengt ut – og kan ofte ikke dokumenteres med fakta.

RYGH PÅSTOD i formannskapet at innbyggerne i Kvinesdal er redde – «fordi de har sett episoder i bygda» – som han sa. Han forklarte at politiet ikke lenger er spesielt synlig i kommunen, og viste til «flere eksempler – fra narkotika til vold». Han skyldte på manglende politianmeldelse da Agder lurte på om han kunne dokumentere påstandene sine.

DET KAN godt være at mange i Kvinesdal er skeptiske til flere flyktninger. Slik er det i mange kommuner. Skulle det komme flere, er vi sikre på at Kvinesdal kommune gjør alt den kan – sammen med frivillige, lag, foreninger og andre – og sørger for at integreringen blir best mulig. Med slagordet «vakker, vennlig og vågal» skulle noe annet ta seg dårlig ut.

NÅR KOMMUNER sier ja til å ta imot folk fra krigsherjede land, må det selvsagt være en plan. Apparatet må være på plass, flyktningene må etter hvert bli en del av samfunnet og de må ikke minst kunne delta i en meningsfull hverdag. Det finnes dessverre altfor mange eksempler på at flyktninger blir holdt utenfor – av egen vilje eller fordi integreringen er for dårlig.

HER HAR antakelig staten og kommunene fortsatt en viktig jobb å gjøre. Utdanning, arbeid og en meningsfull fritid kan gjøre innvandringen lettere for alle – også for dem som er skeptiske i utgangspunktet.

Artikkeltags