Færrest ledige innen jordbruk og skogbruk

Det er færrest ledige innen jordbruk, skogbruk og fiske i Agder-fylkene