2608 personer er registrert som helt ledige hos Nav i Agder. Det utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 1,9 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder er redusert med 267 personer siste måned, opplyser direktør Øyvind Vedal i Nav Agder.

Ledighetstallene for kommunene lengst vest i Agder viser at Kvinesdal nå har 30 helt ledige (1,0 prosent). Det er 29 færre enn på samme tid i fjor. Flekkefjord har 59 helt ledige (1,3 prosent). Det er 33 færre enn på samme tid i fjor. Sirdal har en ledighet på syv personer (0,7 prosent) Det er seks færre enn på samme tid i fjor.

I Lund kommune er det nå 16 ledige (1,0 prosent). Det er ni færre enn i fjor på samme tid. I Sokndal er det 18 ledige (1,1 prosent). Det er 14 færre enn i april i fjor.

Delvis ledige og permitterte

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.711 personer, eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er også på 2,4 prosent.

1.459 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Dette er 379 færre enn forrige måned. Totalt var dermed 5.170 personer, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav Agder.

192 av de helt ledige er permitterte. Det samme gjelder 216 av de delvis ledige. Til sammen er 412 personer permittert. Dette utgjør 0,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 378 personer (-48 prosent) fra mars.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 496 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos Nav Agder. 10 prosent av de nye oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 1.111 av de som var registrert som arbeidssøkere i mars ikke lenger registrert hos Nav Agder. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (294), bygg og anlegg (283) og serviceyrker og annet arbeid (274). Antall helt ledige innen butikk- og salgsarbeid har den største reduksjonen siste måned, med 59 færre enn for en måned siden, etterfulgt av bygg og anlegg (-57)

Blant helt ledige i Agder er det nå 922 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år. Dette er 99 færre enn i mars og utgjør 35 prosent av alle helt ledige i Agder. Langtidsledige har ofte større utfordringer med å komme seg i jobb enn de som har søkt jobber i kortere tid.

I april er det registrert 2 093 nye stillinger i Agder. Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg (513) og undervisning (232). Dette er 324 færre stillinger enn samme tid i fjor.

Ledigheten halvert i Rogaland

Antallet helt ledige i Rogaland er halvert sammenlignet med samme tid i fjor. Gruppen delvis ledige er redusert med 60 prosent på ett år, viser ferske tall fra Nav Rogaland..

8.015 personer er registrert som arbeidssøkere i Rogaland ved utgangen av april. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Av dem er 4 485 helt ledige. Det utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. På landsbasis er andelen 1,9 prosent.

– Arbeidsledigheten er på et meget lavt nivå – både i Rogaland og på landsbasis. På ett år har den totale ledigheten blitt mer enn halvert. Dette er en av forklaringene på at bedriftene har vanskeligheter for å finne folk med riktig kompetanse, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Like lavt i 2012

– Vi må tilbake til desember 2012 for å finne et like lavt nivå blant de helt ledige, sier Nav-direktøren.

57 prosent av de helt ledige er langtidsledige. Det vil si at de har vært arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

– Vi ser imidlertid at antallet langtidsledige har blitt langt færre de siste månedene, sier Haftorsen.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Antallet delvis ledige er 2 259 personer og utgjør 0,9 prosent. For første gang siden før pandemien rammet Norge, er det under 1 prosent delvis ledige i Rogaland.

Høyest ledighet i Sandnes og Eigersund

Sandnes og Eigersund kommune har høyest andel helt ledige med 2,2 prosent, mens Stavanger har 2,0 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene i fylket har Karmøy lavest ledigheten med 1,4 prosent helt ledige.

Industriarbeid er yrkesgruppen med flest helt ledige med 566 personer. Reiseliv og transport har 515, mens 486 innenfor serviceyrker og annet arbeid er helt ledige. Et flertall av yrkesgruppene har en nedgang i antallet helt ledige i april.

– Reiseliv og transport, Ingeniør og IKT-fag er yrkesgruppene med høyest reduksjon den siste måneden, sier Haftorsen.

3.929 ledige stillinger

April ble en ny måned med et høyt antall utlyste stillinger i Rogaland. Totalt ble 3 929 stillinger utlyst. Flest ledige stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg (789), butikk- og salgsarbeid (411), undervisning (401) og bygg og anlegg (345).

– Rogaland har hatt et høyt antall utlyste stillinger siden januar 2021, påpeker Haftorsen.