Gå til sidens hovedinnhold

Legalisering er en farlig vei å gå

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

REGJERINGENS FORSLAG til rusreform ble lagt fram 19. februar. Den bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. I løpet av våren skal saken legges frem for helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Men allerede nå synes det krystallklart at det er stor politisk uenighet knyttet til iallfall deler av innholdet i forslaget til rusreform. Også innad i regjeringen er det kraftige fronter.

DET Å legalisere besittelse av mindre mengder narkotika er etter vår mening er fullstendig feil vei å gå. I det øyeblikk vi avkriminaliserer narkotikabesittelse til eget forbruk, sender vi et signal til unge mennesker om at det er helt i orden å eksperimentere med narkotika. Flere vil prøve og flere vil bruke. Og dermed er det mye som tyder på at det også vil være flere som kan bli avhengig av narkotiske stoffer.

MENGDENE DET snakkes om å avkriminalisere er besittelse av inntil 10 gram cannabis og 2 gram heroin. Det tilsvarer 30 brukerdoser av hvert stoff. Samtidig vet vi at 57 % av unge som har prøvd narkotika fikk stoffet av noen de kjenner. Når man kan besitte 30 brukerdoser uten å risikere straff er det nok til å dele med en hel skoleklasse. Er det virkelig det vi vil? Er dette det samfunnet vi vil overlate til våre barn og barnebarn?

DET ARGUMENTERES med at narkomane ikke fortjener straff, men behandling. Det er vi helt enige i. Man behøver ikke å legalisere narkotika for gi dem som trenger behandling både tilbud og god oppfølging. Å gi dem som trenger det behandling, bør være en selvfølge i et mer eller mindre velfungerende samfunn. Men å kaste på båten de regler og holdninger som foreldre, skole og politi har prediket i mangfoldige tiår, se det vil være fullstendig galskap.

DE LANGSIKTIGE konsekvensene av en rusreform som åpner for legalisering av narkotika, kan bli svært store og dramatiske. Vi ser at det i det politiske miljø er stor uenighet. Dette er en sak som bør stå sentralt i den kommende valgkamp – og vi vil i de kommende månedene merke oss uttalelser fra enkeltpolitikere som på vegne av seg selv og partiet, går inn for å legalisere narkotika. Dette handler ikke om oss som er voksne. Det handler om hva slags samfunn vi skal overlate til våre barn.