Lover å gjøre det enklere å ansette legevikar i kommunene

Av

Helse- og omsorgsdepartementet har gjort forskriftsendringer slik at det blir enklere for kommunene å få på plass fastlegevikarer og vikarer i legevakt.