Kvinesdal-rådmannen foreslår å godta at legevakt-regningen øker med 150.000

Nye krav til bakvakt gjør at utgiftene til interkommunal legevakt i Flekkefjord øker med over én million kroner i 2020. Noen kommuner får en ekstra stor økning.